KATEGORIZIRANI SKIJAŠI PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

R.B. Ime I prezime God.rođ. Kateg. Od Do Grad /Općina Klub
1. Lea Jugovac 1994. 1 01.06.10. 01.06.14. Rijeka SBK Ri-fun
2. Tiziana Kovač 1986. 1 01.06.12. 01.06.16. Rijeka SBK Ri-fun
3. Megi Maglica 1996. 1 01.06.12. 01.06.14. Rijeka SBK Nine
4. Dalibor Šamšal 1985. 2 01.07.13. 30.06.15. Rijeka SK Rijeka
5. Nina Broznić 1991. 3 01.02.13. 31.01.14. Čavle TSK Rijeka-Čavle
6. Andrej Burić 1989. 3 01.03.13. 31.01.14. B. Moravice TSK Budućnost
7. Edi Dadić 1993. 3 01.03.13. 28.02.14. Ravna Gora TSK Ravnogorac
8. Rea Raušel 1995. 3 01.03.13. 28.02.14. Delnice SK Goranin
9. Dalibor Šamšal 1985. 3 01.03.13. 28.02.14. Rijeka SK Rijeka
10. Lana Zbašnik 2000. 3 01.04.13. 31.03.14. Rijeka SK Rijeka
11. Sebastian Brigović 1992. 4 01.03.13. 28.02.14. Rijeka SK Rijeka
12. Vedran Mihelčić 1996. 4 01.03.13. 28.02.14. Rijeka SK Rijeka
13. Domagoj Petrović 1992. 4 01.03.13. 28.02.14. Mrkopalj SK Bjelolasica
14. Filip Petrović 1995. 4 01.03.13. 28.02.14. Mrkopalj SK Bjelolasica
15. Leo Vukelić 1993. 4 01.03.13. 28.02.14. Rijeka SK Rijeka
16. Marko Abramović 1995. 5 01.05.13. 30.04.14. Rijeka SK Rijeka
17. Vedran Bonefačić 1995. 5 01.03.13. 28.02.14. Rijeka SK Rijeka
18. Ivan Mihelčić 1994. 5 01.03.13. 28.02.14. Rijeka SK Rijeka
19. Anamarija Papić 1995. 5 01.03.13. 28.02.14. Mrkopalj SK Bjelolasica
20. Mislav Petrović 1998. 6 01.03.13. 28.02.14. Mrkopalj SK Bjelolasica
21. Leona Popović 1997. 6 01.04.13. 31.03.14. Rijeka SK Rijeka
22. Karla Starčević 1997. 6 01.03.13. 28.02.14. Mrkopalj SK Bjelolasica
23. Ida Štimac 2000. 6 01.04.13. 31.03.14. Rijeka SK Rijeka
24. William Vukelić 1998. 6 01.04.13. 31.03.14. Rijeka SK Rijeka