POZIV KLUBOVIMA ZA PRIKUPLJANJE JAVNIH POTREBA U SKIJANJU ZA 2017. GOD.

Skijaški savez PGŽ uputio je svojim članicama poziv za prikupljanje programa javnih potreba za 2017. godinu. Prema prikupljenim programima Skijaški savez PGŽ će iste prijaviti na javni poziv Zajednice sportova PGŽ za financiranje programa za korištenje proračunskih sredstva PGŽ-e za zadovoljenje javnih potreba u sportu za 2017. godinu.
       Zasad će se sufinancirati slijedeća programska područja:
1.    Sudjelovanje na državnim i međunarodnim natjecanjima.
2.    Pripreme skijaša.
3.    Potpora izdavačkoj djelatnosti u skijanju.
4.    Unapređenje stručne djelatnosti u skijanju.
5.    Tehnička organizacija županijskih, državnih i međunarodnih skijaških natjecanja.
       Rok za podnošenje je najkasnije do 04. studenog 2016. godine /petak/.

       Privitak:

Dopis klubovima za programe za 2017.god.

Obrazac za prijavu programa za 2017. godinu